วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2567 นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
และนางสาวญาณี เชื้อเมืองพาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะระหว่างการพัฒนา (On-site Training)
เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง สามารถนิเทศการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

แชตกับเรา