วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา