” ผอ.สพม.พะเยา ร่วมประชุมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.15 น. โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา จ.พะเยา ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จ.พะเยา

Google Drive ไฟล์รูปภาพคลิกที่นี้