เปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

                    เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในงานเปิดบ้านวิชาการ Open House ดอกคำใต้วิทยาคม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ ให้นักกับเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา