การตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

                   เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายศราวุฒิ เกิดสวสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม