ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566

                            เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมฯ และมี นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ

แชตกับเรา