สพม.พะเยา ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันวันข้าราชการพลเรือน

                   เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราช สักการะวาง (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และพิธี “วันข้าราชการพลเรือน” จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในงานพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 8 ราย

                   ในการนี้ สพม.พะเยา ขอแสดงความยินดี แก่ นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดพะเยา
ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา