คณะกรรมการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ออกติดตาม และประเมินผล

               เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ คณะกรรมการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ออกติดตาม และประเมินผล ให้กับ นายพงศ์สิริ เหลือหลาย ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ บ้านเรียนเหลือหลาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา