ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 08.30 น.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 23 -26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา