ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ ร.ท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้ นายจีรเดช​ นันตา​ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ​ ปฏิบัติหน้าที่​ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน​ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เพื่อประเมินความเสียหายในเบื้องต้น

ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา