สัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวฟาริดา บุญชื่น นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทาง

การดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ส่วนที่ 2 โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทย์เวย์

แชตกับเรา