วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน และเสื้อสีเหลือง แล้วร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล