วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในการแนะแนวทางการศึกษาต่อชั้น ป.ว.ส. และชั้นปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่สนใจการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

 

แชตกับเรา