วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร และคณะครู ให้แก่ผู้ปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาครบ 3 เดือน โดยมอบใบเกียรติบัตรโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา “ภูลังกาเกมส์” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565