วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้นำผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 “ภูลังกาเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมี ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ และมีคณะครูและนักเรียน รวม 18 โรงเรียน เดินขบวนพาเหรดยาวกว่า 2 กม. มีวงดุริยางค์ทุกโรงเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงพิธีการร่วมกัน กว่า 500 คน