ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจากกลุ่มบุคคล
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมผู้บริหาร
  • จดหมายข่าวโรงเรียน
No Thumbnail Found

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และกำหนดวันเวลา สถานที่ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ

แชตกับเรา