สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังนี้

แชตกับเรา