🎉✨ โอกาสสำหรับเยาวชนที่มีใจรักดนตรีมาแล้ว กับการประลอง “ยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” (Young Thai Musicians Competition)

มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดนตรี ในดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีท้องถิ่น ดนตรีชาติพันธุ์ ดนตรีประจำชาติ และดนตรีคลาสสิคเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือ

ทั้งนี้เผื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีของไทย บทเพลงไทยดั้งเดิม รวมถึงเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่น สู่ระดับนานาชาติให้เท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

💰เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท💸

📍เงื่อนไขการรับสมัคร

– รับสมัครประเภททีม ทีมละ 2 – 5 คน

– เป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี

– เครื่องดนตรีแบบสร้างเสียงธรรมชาติ (Acoustic Instruments) ทุกประเภท

เปิดรับสมัครออนไลน์วันนี้ – 9 มีนาคม 2567 (สแกน QR code ได้เลย)

สอบถามเพิ่มเติม :

Line : https://lin.ee/2QAixgk

Facebook : https://www.facebook.com/Sugreefoundation2546?mibextid=ZbWKwL

แชตกับเรา