ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ได้ดำเนินการเปิดบริการอาคารคุรุสัมมนาคาร (หอพัก) เหมาะสำหรับการอบรม สัมมนา และการเข้าค่ายเป็นหมู่คณะฯ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

 

แชตกับเรา