โครงการความร่วมมือไทย-ลาวสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยและประเทศลาว

ชิงรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา ถ้าคุณอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ หรือแม่ฮ่องสอน