ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ประชาสัมพันธ์ สพม.พะเยา

4 มกราคม 2023

Worrachot Phetchada

28 ธันวาคม 2022

Tatthawit Pumwatchara

23 ธันวาคม 2022

ประชาสัมพันธ์ สพม.พะเยา

19 ตุลาคม 2022

ประชาสัมพันธ์ สพม.พะเยา

19 ตุลาคม 2022

ประชาสัมพันธ์ สพม.พะเยา

19 ตุลาคม 2022
1 2