ข่าวประชาสัมพันธ์

  • จดหมายข่าวโรงเรียน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมผู้บริหาร
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจากกลุ่มบุคคล
การประเมิน การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

การประเมิน การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

แชตกับเรา