สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

eService

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา)

header-bg
ผู้บริหาร
header-bg

ข่าวประชาสัมพันธ์

News & Events

header-bg2

ประกาศจากกลุ่มบุคคล

Employment Events

เรื่อง ประชาสัมพันธ์บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างและวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา เพิ่มเติมในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

dmc66-2
เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา)

ข้อมูลสถิติ
0
จำนวนโรงเรียน
children
0
จำนวนนักเรียน
teacher_1995539
0
จำนวนข้าราชการครูฯ
teacher_2784488
0
จำนวนบุคลากรเขตฯ

*ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

header-bg3

เอกสารเผยแพร่

E-book

Add Your Heading Text Here