นักเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.พะเยา คว้าแชมป์ฟุตบอล U-16 กรมพละ

นักเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.พะเยา คว้าแชมป์ฟุตบอล U-16 กรมพละ

นักเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.พะเยา คว้าแชมป์ฟุตบอล U-16 กรมพละ

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ส่งทีมฟุตบอลชาย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  “CHAMPIONS 2021” ประเภททั่วไป (U-16) แข่งขันระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 11 เมษายน 2565ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดพะเยา

นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประกอบด้วย

1.นายธนพงษ์ สุทธวงค์ 2. นายธเนศพล คำมา 3. นายเฮนรี่ เจีย เฟย เตียว 4. นายวัชระวิทย์ คำชื่น 5. นายชนแดน บุญธรรม 6. นายคมชนสิษฏ์ แสงศรีจันทร์ 7. นายณัฐวุฒิ มะลิลา 8. นายฉัตรชัย มงคล 9. นายยศพัทธ์ เมืองสุวรรณ 10. นายวิธวินท์ ครุฑพันธ์ 11. นายอธิชาติ อินสุวรรณ 12. นายพีรพล ประมูลวงศ์ 13. นายยศพนธ์ เมืองสุวรรณ 14. นายกฤตเมธ แสงศรีจันทร์ 15. นายจิรพัฒน์ บุญขาว 16. นายปิยะพัฒน์ จิตรหลัง 17. นายฐิติกร น้ำนิล 18. นายศิรวิทย์ หมื่นเทพชาญชัย 19. นายยุทธการ นายยอย 20. นายธนา ปัญญาวงศ์ 21. นายพีรพัฒน์ ฟูแสง 22. นายอภิสิทธิ์ คงพานิช 23. นายธนวัฒน์ แจ่มใส 24. นายศิลา เหง้าพรหมมินทร์ 25. นายรัตนชัย เพชรโพธหาร, นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้จัดการทีม, นายอนันตศักดิ์ ศรีสมัย ผู้ควบคุมทีม, นายนิรุณตร์ อัสวภักดี ผู้ฝึกสอน, นายการันต์ จันทร์เนตร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายชเนรินทร์ เขื่อนขันติ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายกิตติพงษ์ สีโลปา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนทีมฟุตบอล