– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จำนวน 130 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง