กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยุวชนคนคุณธรรม (ด้านเศรษฐกิจพอเพียง)