สพม.พะเยามอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโครงการสำนักงานเขตสุจริตและ ITA ประจำปี งปม.65