– ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕