ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา