ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา