ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศจากกลุ่มบุคคล
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมผู้บริหาร
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • จดหมายข่าวโรงเรียน
No Thumbnail Found

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

No Thumbnail Found

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

No Thumbnail Found

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

No Thumbnail Found

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ. 2567

แชตกับเรา