โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ที่ตั้ง  1202 ท่าวังทอง ซอย 14 ท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
เบอร์โทร  054-431-275

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

ที่ตั้ง  217 หมู่ 6 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทร  086-4285731

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ที่ตั้ง  9 ม.10 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา
เบอร์โทร  054-463058

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ที่ตั้ง  280 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร  0-5449-1486

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

ที่ตั้ง  189 หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
เบอร์โทร  054-457229

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

ที่ตั้ง  106 หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
เบอร์โทร  054-494368

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ที่ตั้ง  14 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56130
เบอร์โทร  0-5449-9023

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ที่ตั้ง  294 หมู่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
เบอร์โทร  086-4201532

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ที่ตั้ง  9 หมู่ 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
เบอร์โทร  088-2581538

โรงเรียนจุนวิทยาคม

ที่ตั้ง  โรงเรียนจุนวิทยาคม 270 หมู่ 7 ถนน จุน-ปง ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน จ. พะเยา 56150
เบอร์โทร  054-459238

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ที่ตั้ง  529 ม.11 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์โทร  054-447277

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ที่ตั้ง  4 หมู่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
เบอร์โทร  Tel.054-451982,054-451057 Fax.054-416704

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ที่ตั้ง  เลขที่ 107 หมู่ 10 ถนนเชียงคำ-ปง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
เบอร์โทร  054-883516, 054-883517

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

ที่ตั้ง  251 หมู่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
เบอร์โทร  054-495121

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ที่ตั้ง  335 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
เบอร์โทร  054-497229 , 081-1524335

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ที่ตั้ง  161 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 เบอร์โทร  054-448356

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

ที่ตั้ง  459 หมู่ 8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
เบอร์โทร  054-890-561

โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ที่ตั้ง  318 หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เบอร์โทร  054-445582

แชตกับเรา