จดหมายข่าว สพม.

Worrachot Phetchada

26 กันยายน 2022

ประชาสัมพันธ์ สพม.พะเยา

31 สิงหาคม 2022

สพม.พะเยา ผ่านการประเมิน ITA Online ระดับ AA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษาพะเยา ผ่านการประเม […]

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

18 สิงหาคม 2022

Tatthawit Pumwatchara

12 สิงหาคม 2022
1 2 8