การประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา และ คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.รร.ถ้ำปินวิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล