เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การอบรม ว PA ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA (ว .9) รวมถึงติดตามความก้าวหน้าและร่วมวางแผนการถ่ายทอดสดการอบรม ว.PA ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการอบรมผ่านระบบ Appication Zoom , YouTube ร่วมกับคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ซึ่งจะดำเนินการถ่ายทอดการอบรมจริง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมี น.ส.เจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม และมี นายวิรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรม