ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT สู่มาตรฐานสากล