ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร 2 ท่าน ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คนใหม่ !!!