สพม.พะเยา จัดกิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”