– เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2564 โดย นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม