– ขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗o ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน