.
.

.

ผอ.สพม.พะเยา รับรางวัล “กล้าทําดี สานวิถีพลังบวร”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา เข้ารับโล่ ประกาศเกียรติคุณ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน ในกิจกรรมค่ายกล้านํา รุ่นที่ 40 และงานรวมพลัง กล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ 18  “กล้าทําดี สานวิถีพลังบวร” ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดต๊ำม่อน ตําบลบ้านต๊ำ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา