สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 10/2566

สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 10/2566

มื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ได้ร่วม

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา