ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา