วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

โดยมี นายกฤศ วงค์เรือง รอง ผอ.รร.พะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมดังกล่าว