วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา