วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
พร้อมด้วยบุคลากร สพม.พะเยา จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สพม.พะเยา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ (วันปี๋ใหม่เมือง) สรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรจากผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา