วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม พะเยา พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม พะเยา
และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เข้าร่วมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา