วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ พร้อมให้กำลังใจคณะทำงาน คณะครู และ
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา ซึ่งการดำเนินการจัดสอบแข่งขันในครั้งนี้
ได้มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ
ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 รอบสอง ระดับประเทศ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม