วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สพม.พะเยา โดยศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพม.พะเยา
ดำเนินโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2567
มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 52 ราย
ในการนี้ นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ได้มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดังกล่าว และนางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน