วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เพื่อรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา